Konferenca Avstrijsko-slovenske strokovne akademije: Brezmejne priložnosti!? Pričakovanja in izzivi ob odprtju trga dela 1. maja 2011

10. May 2011 - Maribor, Slowenien

event language(s): de,sl

Domači in mednarodni govorniki/ce bodo skupaj s približno 100 strokovnjaki/njami govorili o odprtju trgov dela in orisali možna pričakovanja in izzive v čezmejni regiji Slovenija-Avstrija.

Program konference

Prispevki

Poročilo o anketi med strokovnjaki

Zaključki konference

Fotografije: