3. srečanje platforme avstrijsko-slovenske strokovne akademije: Prehod šola – poklic (DP 4)

10. November 2011 - Maribor

event language(s): de,sl

Na tretjem srečanju platforme smo predstavljali Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS) – predstavljene so bile njegove aktivnosti, programe in različna orodja za delo s ciljnimi skupinami. Srečanje je prispevalo k boljšemu razumevanju in znanju o aktivnostih na področju poklicnega orientiranja in informiranja v sosednji državi in bo koristno pri razvoju čezmejnih ukrepov v obmejni regiji.

Program

Prispevki

Fotografije: