2. razvojna delavnica Avstrijsko-slovenske ekspertne akademije

4. April 2013 - Maribor

event language(s): de,sl

Kot že na 1. razvojni delavnici, smo tudi na 2. razvojni delavnici obravnavali konkretno sodelovanje med ZRSZ in AMS na ravni Območnih služb in Uradov za delo v čezmejni regiji. Pri tem nismo govorili le o dosedanjem sodelovanju – rezultatih, uspehih in prihodnjih izzivih, ampak smo se pogovarjali tudi o utrjevanju trajnosti teh partnerstev.

 Downloads:

Program

Zapisnik

 Fotografije: