DP3 delovna skupina Avstrijsko-slovenska strokovna akademija - Sodelovanje s podjetji

24. October 2013 - St. Stefan bei Wolfsberg

event language(s): de,sl

V središču pozornosti delovne skupine bodo strategije sodelovanja s podjetji pri AMS in ZRSZ, vprašanje pridobivanja novih strank in virov znotraj zavodov za zaposlovanje, nadalje gre za kritično refleksijo strategij v AMS in ZRSZ in uresničevanje teh strategij. Predstavljeni bodo rezultati uporabe orodja za analizo v podjetjih. Popoldne sledita pogovorni skupini.

Downloads:

Program

Prezentacija

lista poklicev

Fotografije: