Nove poti? Jamstvo za mlade: Pristopi evropskih zavodov za zaposlovanje in primeri dobrih praks

22. October 2014 - Hotel "Das Weitzer", Graz

event language(s): de,sl

Pri spodbujanju zaposlovanja mladih v Evropi se veliko govori o Jamstvu za mlade. V okviru konference EXPAK AT.SI bodo predstavljeni aktualni rezultati srečanja vzajemnega učenja (september 2014, Helsinki), kakor tudi primeri dobrih praks iz Nemčije, Avstrije in Slovenije. Zaključek konference bo namenjen krajšemu povzetku petletnega dela v okviru EXPAK AT.SI.

Downloads:

Program konference

Prezentacija

Brošura

Poročilo o konferenci