Zbirka primerov boljše integracije poklicne orientacije in informiranja v šolski pouk na obmejnem območju med Slovenijo in Avstrijo

Avtor(ica): L&R Sozialforschung
Leto izida: 2010

Summary: En cilj Avstrijsko-slovenske ekspertne akademije je, da poišče nove pristope, kako uveljaviti poklicno orientacijo kot spremljajoče svetovanje že med časom šolanja. Kot podpora tem ciljem nameravamo znotraj projekta vzpostaviti platformo z osrednjimi akterji na področju PO v avstrijsko-slovenski obmejni regiji. To poročilo želi podati vsebinske prispevke (inpute) k platformi, predvsem v obliki nacionalnih in mednarodnih primerov dobre prakse, ki ponujajo raznolike ideje za pristope, kako okrepiti prisotnost poklicne orientacije v šolah.

poročilo