Nove poti? Jamstvo za mlade: Pristopi evropskih zavodov za zaposlovanje in primeri dobrih praks

22. October 2014 - Hotel "Das Weitzer", Graz
event language(s): de,sl

Pri spodbujanju zaposlovanja mladih v Evropi se veliko govori o Jamstvu za mlade. V okviru konference EXPAK AT.SI bodo predstavljeni aktualni rezultati srečanja vzajemnega učenja (september 2014, Helsinki), kakor tudi primeri dobrih praks iz Nemčije, Avstrije in Slovenije. Zaključek konference bo namenjen krajšemu povzetku petletnega dela v okviru EXPAK AT.SI.


DP3 delovna skupina Avstrijsko-slovenska strokovna akademija - potreba/presežek kvalificirane delovne sile

22. May 2014 - Laško, Slowenien
event language(s): de,sl

V središču pozornosti delovne skupine bodo zaposlovanje tujcev in delovne migracije v Avstriji in Sloveniji.


Konferenca Avstrijsko-slovenske strokovne akademije "Prehod Å¡ola/poklic"

26. November 2013 - Slowenien
event language(s): de,sl

Konferenca predstavlja vsebinski zaključek delovnega sklopa 4. Delovni sklop, za katerega je odgovoren partner projekta BAB Unternehmensberatung GmbH, obravnava vzpostavljanje čezmejnih povezav s področja karierne orientacije v čezmejni regiji med Slovenijo in Avstrijo ter usklajuje čezmejno izmenjavo med šolami, zavodi za zaposlovanje, socialnimi partnerji in ostalimi relevantnimi akterji, z namenom krepitve procesov karierne orientacije in vzpostavitve pogojev za dolgoročno in sistemsko usklajevanje med omenjenimi akterji. V tem kontekstu bodo obravnavana strateška vprašanja s področja »prehod šola/poklic« na evropski in nacionalni ravni. Predstavljeni bodo tudi primeri dobrih praks.


DP3 delovna skupina Avstrijsko-slovenska strokovna akademija - Sodelovanje s podjetji

24. October 2013 - St. Stefan bei Wolfsberg
event language(s): de,sl

V središču pozornosti delovne skupine bodo strategije sodelovanja s podjetji pri AMS in ZRSZ, vprašanje pridobivanja novih strank in virov znotraj zavodov za zaposlovanje, nadalje gre za kritično refleksijo strategij v AMS in ZRSZ in uresničevanje teh strategij. Predstavljeni bodo rezultati uporabe orodja za analizo v podjetjih. Popoldne sledita pogovorni skupini.


Delavnica avstrijsko-slovenske strokovne akademije (DP 1)

6. June 2013 - Maribor
event language(s): de,sl

Na srečanju bomo predstavili postopke, ki jih uporabljata zavoda za zaposlovanje iz Slovenije in Avstrije pri podeljevanju storitev zunanjim izvajalcem.


6. srečanje platforme avstrijsko-slovenske strokovne akademije: Prehod šola – poklic (DP 4)

22. May 2013 - Maribor
event language(s): de,sl

Ob predstavitvah inovativnih dobrih praks iz Slovenije in Avstrije s področja prehod šola/poklic, se bomo na 6. Srečanju platforme posvetili tudi rezultatom preteklih srečanj kakor tudi s prihodnostjo tega področja po zaključku projekta.


2. razvojna delavnica Avstrijsko-slovenske ekspertne akademije

4. April 2013 - Maribor
event language(s): de,sl

Kot že na 1. razvojni delavnici, smo tudi na 2. razvojni delavnici obravnavali konkretno sodelovanje med ZRSZ in AMS na ravni Območnih služb in Uradov za delo v čezmejni regiji. Pri tem nismo govorili le o dosedanjem sodelovanju – rezultatih, uspehih in prihodnjih izzivih, ampak smo se pogovarjali tudi o utrjevanju trajnosti teh partnerstev.


Infoprireditev Avstrijsko-slovenske strokovne akademije

5. March 2013 - Pörtschach am Wörthersee
event language(s): de,sl

V središču pozornosti srečanja bo vprašanje demografskega razvoja in možne posledice na trg dela, ukrepi politike zaposlovanja za starejše iskalce dela ter vprašanje starejših v podjetjih.


DP3 delovna skupina - sodelovanje s podjetji

11. December 2012 - St. Stefan bei Wolfsberg
event language(s): de,sl

V središču pozornosti delovne skupine bodo vsebine kot sistem poklicnih profilov, opis poklica in poklicni standardi nadalje tema prijava prostega delovnega mesta ter sodelovanje servisa za podjetja s podjetji.


5. srečanje platforme avstrijsko-slovenske strokovne akademije: Prehod šola – poklic (DP 4)

8. November 2012 - Graz
event language(s): de,sl

Peto srečanje platforme nas vodi v BIZ Graz, kjer se bomo podrobno seznanili z organizacijo in storitvami BIZ Avstrija na primeru v Gradcu. Nato bomo skupaj obiskali SBIM (Šolski in poklicnoinformacijski sejem) na sejmišču v Gradcu, kjer bomo na eni strani spoznali raznolikost posameznih ponudb in na drugi strani – v tematski navezavi na 4. srečanje platforme – bomo obravnavali učinkovitost poklicnega orientiranja pri povišanju privlačnosti vajeniških poklicev.


Konferenca Avstrijsko-slovenske strokovne akademije: Sodelovanje zavodov za zaposlovanje s podjetji

20. September 2012 - Klagenfurt
event language(s): de,sl

Konferenca bo z izbranimi primeri dobre prakse osvetlila temo. Sodelavci in sodelavke AMS in ZRSZ naj bi tako dobili vpogled v evropske projekte.


4. srečanje platforme avstrijsko-slovenske strokovne akademije: Prehod šola – poklic (DP 4)

20. June 2012 - Leibnitz, Schloss Seggau
event language(s): de,sl

Četrtke srečanje platforme bo obravnavalo temo učinkovitost poklicne orientacije pri povišanju privlačnosti poklicnega izobraževanja (vajeniški poklici). Predstavljeni bodo projekti iz Avstrije in Slovenije ter ukrepi v šolah in podjetjih, ki obravnavajo to temo.


Delavnica avstrijsko-slovenske strokovne akademije (DP 5)

15. May 2012 - Maribor
event language(s): de,sl

Partnerstva za podporo zaposlovanju v čezmejni regiji


Razvojna delavnica "Sodelovanje s podjetji"

28. February 2012 - St. Stefan bei Wolfsberg
event language(s): de,sl

V središču pozornosti razvojne delavnice je vprašanje storitev in subvencioniranja AMS in ZRSZ v okviru sodelovanja s podjetji. Podjetniki iz Avstrije in Slovenije imajo možnost zavzeti stališče do vprašanja pri okrogli mizi.


3. srečanje platforme avstrijsko-slovenske strokovne akademije: Prehod šola – poklic (DP 4)

10. November 2011 - Maribor
event language(s): de,sl

Na tretjem srečanju platforme smo predstavljali Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS) – predstavljene so bile njegove aktivnosti, programe in različna orodja za delo s ciljnimi skupinami. Srečanje je prispevalo k boljšemu razumevanju in znanju o aktivnostih na področju poklicnega orientiranja in informiranja v sosednji državi in bo koristno pri razvoju čezmejnih ukrepov v obmejni regiji.


1. razvojna delavnica avstrijsko-slovenske ekspertne akademije

17. October 2011 - Leibnitz, Schloss Seggau
event language(s): de,sl

Prva razvojna delavnica bo obravnavala sodelovanje blizu meje na operativni ravni. Osrednja vsebina je konkretno sodelovanje med regionalnimi podružnicami AMS-a ter območnimi službami in uradi za delo pri ZRSZ na slovensko/koroški ter na slovensko/štajerski meji.


Konferenca Avstrijsko-slovenske strokovne akademije: Brezmejne priložnosti!? Pričakovanja in izzivi ob odprtju trga dela 1. maja 2011

10. May 2011 - Maribor, Slowenien
event language(s): de,sl

Domači in mednarodni govorniki/ce bodo skupaj s približno 100 strokovnjaki/njami govorili o odprtju trgov dela in orisali možna pričakovanja in izzive v čezmejni regiji Slovenija-Avstrija.


Delavnica Avstrijsko-slovenske strokovne akademije - Ukrepi vključevanja

24. March 2011 - 25. March 2011 - Moravske Toplice, Slowenien
event language(s): de,sl

V središču pozornosti delavnice bodo evropski primeri konceptov vključevanja, kompetenčnega menedžmenta in profiliranja ter vprašanje postopka obravnave in ukrepov na trgu dela za osebe z ovirami pri AMS in ZRSZ.


Zbirka primerov boljše integracije poklicne orientacije in informiranja v šolski pouk na obmejnem območju med Slovenijo in Avstrijo

Avtor(ica): L&R Sozialforschung
Leto izida: 2010

En cilj Avstrijsko-slovenske ekspertne akademije je, da poišče nove pristope, kako uveljaviti poklicno orientacijo kot spremljajoče svetovanje že med časom šolanja. Kot podpora tem ciljem nameravamo znotraj projekta vzpostaviti platformo z osrednjimi akterji na področju PO v avstrijsko-slovenski obmejni regiji. To poročilo želi podati vsebinske prispevke (inpute) k platformi, predvsem v obliki nacionalnih in mednarodnih primerov dobre prakse, ki ponujajo raznolike ideje za pristope, kako okrepiti prisotnost poklicne orientacije v šolah.