Potreba in presežek kvalificirane delovne sile

 

Izhodiščni položaj

Potreba po kvalificiranih delavcih je v zadnjih letih postala izrecni problem. Zaradi globalne gospodarske krize se sedaj pojavlja še nadaljnji problem: zmanjševanje števila delovnih mest. To je tudi poseben izziv za zavode za zaposlovanje, ki se morajo karseda kratkoročno odzvati na to nesorazmerje med ponudbo in povpraševanjem. Zato je še bolj pomembno, da imajo zavodi za zaposlovanje na voljo podrobno znanje o obetavnih strategijah in konceptih.

 

Cilji

  • Uvedba modela za napovedi za obmejno regijo kot instrumenta pri zavodih za zaposlovanje
  • Usklajeni in preizkuÅ¡eni koncepti za svetovanje ali kvalifikacijo za zagotavljanje storitev za podjetja (preizkuÅ¡eno pri 20 podjetjih)
  • Ustvarjanje skupnega znanja za slovenski ZRSZ in avstrijski AMS pri uspeÅ¡nem obvladovanju pomanjkanja kvalificirane delovne sile ter blažilni ukrepi pri množičnem odpuščanju (presežek kvalificiranih delavcev)
  • Vzpostavitev trajnostne, čezmejne informacijske strukture za ZRSZ in AMS v zvezi z razvojem kvalifikacijskih potreb (model napovedi)

 

Aktivnosti

  • Poročilo o značilnostih deficitarnih oz. suficitarnih poklicev ter o evropskih modelih dobre prakse ter raziskave o evropskih modelih ugotavljanja in napovedi potreb
  • Informacijska konferenca 
  • Razvoj skupnega modela napovedi
  • Vzpostavitev delovne skupine sestavljene iz predstavnikov zavodov za zaposlovanje z namenom razprave o aktualnem razvoju in o uvedbi primernih posegov (npr. nadomestna zaposlitev - outplacement, ukrepi za ublažitev, ukrepi za ponovno zaposlitev - implacement, kvalifikacijski ukrepi)
  • Več delavnic in delovnih srečanj o aktualnih temah
  • Razvoj in preizkuÅ¡anje svetovalnega in kvalifikacijskega orodja, ki bo preizkuÅ¡en pri zaposlenih iz 20 podjetij na obmejnem območju

Poročilo

Predstavitev konferenza Potreba versus presežek kvalificiranih delavcev

Predstavitev delovne skupine junij 2012

Predstavitev delovne skupine november 12

Primeri dobrih praks "Usklajevanje ponudbe in povpraševanja po kvalifikacijah"