Sodelovanje s podjetji

 

Izhodiščni položaj

Podjetja veljajo za izrecno skupino strank tako za slovenski kot za avstrijski zavod za zaposlovanje. Obe organizaciji na trgu dela sta razvili ustrezne pakete storitev. Zaradi vedno večje integracije trgov dela na obmejnem območju, ki jo pričakujemo v prihodnosti, je sedaj potrebno te sisteme in aktivnosti v podrobnostih predstaviti posameznemu partnerju in v nadaljnjem koraku najti pogoje za boljše sodelovanje na tem področju.

 

Cilji

  • Ustvarjanje podrobnega znanja tako pri AMS kot pr ZRSZ o storitvah za podjetja
  • Vzpostavitev čezmejne komunikacijske strukture in sistematične osnove za skupno obravnavo podjetij ob meji
  • Svetovalni koncept, ki bo zrel za resnično uporabo in bo zavodom za zaposlovanje na slovensko-avstrijskem obmejnem območju omogočal boljÅ¡e svetovanje podjetjem
  • Skupni svetovalni koncepti oz. morebitne aktivnosti za sodelovanje s podjetji in ukrepi za ublažitev ob zaprtju podjetij (krizne intervencije) itd. Na to temo bosta potekali dve relevantni tematski informacijski prireditvi.

 

Aktivnosti

  • Posnetek obstoječega stanja pri sodelovanju med zavodi za zaposlovanje in podjetji kot skupino strank v Evropi in preverjanje rezultatov v zvezi z izvajanjem takÅ¡nega sodelovanja v obmejnem prostoru. Na to temo bo pripravljeno poročilo o raziskavah.
  • Ustanovitev delovne skupine s približno 8 udeleženci iz zavodov za zaposlovanje, ki bo ugotavljala aktualni razvoj na trgu dela in specifične potrebe podjetij po podpori ter iskala možnosti posredovanja zavodov za zaposlovanje.
  • Dve tematsko pomembni informacijski prireditvi. Tukaj bi naj za skupno oskrbo obmejnih podjetij ustvarili čezmejne komunikacijske strukture, na primer v obliki srečanja delovnih skupin, elektronskih informacijskih sistemov itd. V tej zvezi bi naj potekale medsebojne hospitacije strokovnjakov iz zavodov za zaposlovanje, ki so zadolženi za oskrbo podjetij.
  • Razvoj svetovalnega koncepta za sodelovanje s podjetji.

Modeli dobre prakse v sodelovanju med evropskimi zavodi za zaposlovanje in podjetji: Poročilo

Razvojna delavnica, februar 2012.: Program, Prispevki, Poročilo

Delovna skupina, december 2012: Predstavitev, Poročilo

Infoprireditev, marec 2013: Programm, Predstavitev