Prehod Å¡ola/poklic

 

Izhodiščni položaj

Napori, ki so ga v zadnjih letih vložili zavodi za zaposlovanje v temo poklicnega informiranja in orientacije, so se v zadnjih letih stalno povečevali. Mladi se pogosto napotijo iskati zaposlitev brez predhodnih informacij o trgu dela in brez predstave o lastnih poklicnih željah. Zaradi tega bo odločitev o izbiri poklica mladih tudi v prihodnosti imela bistveno vlogo na čezmejnem trgu dela. Znotraj EXPAK AT.SI smo si kot pomembno nalogo zadali, da vzpostavimo skupno platformo na temo poklicne orientacije ter poiščemo in uveljavimo nove pristope.

 

Cilji

 • IzboljÅ¡anje kakovosti poklicne orientacije in informiranja s pomočjo sodelovanja in usklajevanja med Å¡olami, zavodi za zaposlovanje, organizacijami socialnih partnerjev in ustanovami s tega področja
 • Ustvarjanje pogojev za sistematično usklajevanje zgoraj navedenih organizacij in ustanov
 • IzboljÅ¡ano svetovanje in podpora znotraj procesa izbire poklica za okoli 19.000 mladih iz Slovenije, 13.000 iz avstrijske Å tajerske in 6.400 mladih iz avstrijske KoroÅ¡ke, ki so zaključili obvezno Å¡olanje.

 

Aktivnosti

 • Raziskava modelov dobre prakse in konceptov za poklicno informiranje in orientacijo v evropskem prostoru – Å¡e posebej na obmejnih območjih
 • Ustanovitev platforme, kjer so udeleženi relevantni deležniki iz Å¡olstva, zavodov za zaposlovanje, organizacij socialnih partnerjev in drugih ustanov. Cilji platforme so:
  - ustvarjanje skupnega osnovnega znanja vseh, ki sprejemajo odločitve na področju poklicnega informiranja in orientacije
  - prenos informacij, mreženje, izmenjave in usklajevanja vseh deležnikov
  - izboljšanje (skupnih) aktivnosti na področju poklicne orientacije in informiranja
  - priprava skupnih izvedbenih korakov in njihova implementacija v nacionalnih strukturah
 • Izvedba skupno Å¡estih srečanj platforme
 • Izvedba konference o ustvarjanju in izmenjavi znanja ter za tematsko mreženje

 

Porocilo

Predstavitev (1. srečanje platforme)

Predstavitev (2. srečanje platforme)

Predstavitev (3. srečanje platforme)

Predstavitev (4. srečanje platforme)

Predstavitev (5. srečanje platforme)

Predstavitev (6. srečanje platforme)

Povzetek srečanj platforme 1-5

Poročilo konference "Prehod šola/poklic"