Skupno obvladovanje odprtja trgov dela

 

Izhodiščni položaj

1. maja 2011 bodo ukinjene avstrijske omejitve pri zaposlovanju iskalcev zaposlitve iz novih držav članic EU. Posledic tega odprtja trga dela do sedaj še ne moremo konkretno oceniti, vendar gre pričakovati, da bodo možnosti za podjetja in delavce, ki so tukaj na voljo, povezane z različnimi izzivi za politiko trgov dela in za zavode za zaposlovanje. Zaradi tega bo čezmejna delovna skupina ugotovila skupne izzive in pripravila možne rešitve.

 

Cilji

  • Podrobno osnovno znanje za obvladovanje posledic odprtja trgov dela (anketa med strokovnjaki)
  • StrateÅ¡ki priročnik za obvladovanje posledic odprtja trgov dela
  • Monitoring trga dela na ravni celotne regije

 

Aktivnosti

  • Ustanovitev stalne delovne skupine, sestavljene iz strokovnjakov slovenskega in avstrijskega zavoda za zaposlovanje ter iz predstavnikov socialnih partnerjev
  • Anketa med strokovnjaki, kjer načrtujemo 40 kvalitativnih intervjujev na obeh straneh meje. Rezultati ankete bi naj prikazali pričakovanja, ki jih imajo avstrijski in slovenski strokovnjaki v zvezi z odprtjem trgov dela
  • Izvedba informacijske konference o ukinitvi prehodnih določil
  • Dve delavnici, ki bi naj v začetnem času po odprtju trgov dela ponudili podporo tako zaposlenih na zavodih za zaposlovanje in v povezanih ustanovah socialnih partnerjev, kot tudi občinam in regionalnim upravam
  • Dve razvojni delavnici, katerih cilj je raziskava in razvoj bistvenih aktivnosti za usmerjanje pričakovanih posledic odprtja trgov dela
  • Razvoj čezmejnega sistema monitoringa

delavnica (23. februar 2011):  Predstavitev, Poročilo o delavnici

razvojna delavnica (17. oktober 2011): program

Konferenca Brezmejne priložnosti!? Pričakovanja in izzivi ob odprtju trga dela 1.maja 2011 (10. maj 2011) :

Zaključki

Prezentacija 

Poročilo o anketi med strokovnjaki

delavnica (15. maj 2012): Prispevki

 

Strateški priročnik

"Obvladovanje učinkov odprtja čezmejnega trga dela Slovenija - Avstrija"

 

Podatki o trgu dela

 

Povzetek prireditev v organizaciji eim, Centra razvoja človeških virov v okviru projekta EXPAK AT.SI