Parametri uspeha pri načrtovanju in uporabi ukrepov vključevanja

 

Izhodiščni položaj

Ravno na obmejnem območju med Avstrijo in Slovenijo nekateri uporabniki storitev zavodov za zaposlovanje nimajo obetavnega kvalifikacijskega profila. Predvsem mladi, ženske in starejši so ogroženi zaradi tveganja trajne izločitve iz trga dela. Zagotoviti želimo stabilno ohranjanje položaja na trgu dela, pa naj bo to s kratkoročnim širjenjem znanja in sposobnosti ali preko daljših poti vključevanja. Znotraj tega delovnega paketa bomo podprli zaposlene na zavodih za zaposlovanje pri ugotavljanju tveganja (inovativne metode in tehnike) pri iskalcih zaposlitve, da bi lahko zanje določili individualne zaposlitvene načrte.

 

Cilji

  • Skupno osnovno znanje za slovenski ZRSZ in avstrijski AMS na temo ugotavljanja tveganja in ustreznih ukrepov vključevanja v obliki poročila o raziskavah
  • Usposobljenost za ugotavljanje tveganj za izločitev pri različnih skupinah uporabnikov: v ta namen bomo skupaj pripravili navodilo in ga posredovali vsem pristojnim zaposlenim na zavodih za zaposlovanje na obmejnem območju.
  • IzboljÅ¡ave pri določanju potrebnih vrst ukrepov vključevanja ter natančnost in zagotavljanje kakovosti v postopkih javnega naročanja pri dokupu zunanjih storitev za vključevanje skupin z ovirami na trgu dela.

 

Aktivnosti

  • Poročilo o raziskavah, ki bo povzemalo evropske modele za ugotavljanje skupin z ovirami na trgu dela ter uporaba ukrepov vključevanja, ki so zasnovani na teh ugotovitvah. Do sedaj so bili raziskani evropski modeli dobrih praks na področju ugotavljanja skupin z ovirami (LINK): V nadaljevanju bo poudarek na izdelavi predlogov za vsebinsko usmeritev in določitev ciljnih skupin z upoÅ¡tevanjem posebnosti v obmejni regiji.
  • Izvedeni bosta dve delavnici s poudarkom na inovativnih metodah in tehnikah ugotavljanja tveganja, ukrepih vključevanja ter postopkih javnega naročanja in zagotavljanja kakovosti. Priprava postopkovnikov za določitev skupin z ovirami na trgu dela, za določitev potrebnih vrst ukrepov za vključevanje ter za postopek pri dokupu zunanjih storitev.
  • V letu 2014 bomo organizirali skupno konferenco, kjer bomo razpravljali o izkuÅ¡njah.

Poročilo o raziskavah

Modeli dobre prakse pri ugotavljanju tveganja - mladi

Delavnica marec 2011: prezentacijaporočilo o delavnici

Delavnica junij 2013: Prezentacija, zapisnik delavnice

Konferenca 22. oktober 2014:  Nove poti? Jamstvo za mlade: Pristopi evropskih zavodov za zaposlovanje in primeri dobrih praks

Poročilo o konferenci

Navodila:

Navodila za določitev modelov dobre prakse

Navodila za oddajo projektov

Navodila za ugotavljanje rizičnih skupin pri mladih